nieuczesne słowa

7 tekstów – auto­rem jest nieu­czes­ne słowa.

W ob­rażaniu ludzi tkwi słabość nie siła. Krzy­kiem zagłuszasz prawdę, której nie chcesz do­puścić do siebie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 września 2014, 10:51

Jes­tem ko­bietą i pachnę jak...kobieta.


in­spir. wdech
"By pachnieć ko­bietą - trze­ba być mężczyzną" 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 sierpnia 2014, 00:18

Kreacja słowa

W neono­wych wit­ry­nach dusz
przy­mie­rzam nie swo­je myśli
fas­try­guję us­ta skrępo­wanym wersom
kiedy op­la­tasz mnie jak manekina
z twarzą bez żad­ne­go wyrazu
i na fal­ba­nach po­giętej kartki
płonie dziś wsty­dem niemod­na kreacja
uszy­ta na twoją miarę - nieu­cze­sanym słowem. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 sierpnia 2014, 22:30

Wszys­tko kiedyś prze­minie, i to co dob­re, i to co złe, przy­jaźń i miłość, a w ser­cu i tak na zaw­sze po­zos­ta­nie... " ten człowiek ". 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 sierpnia 2014, 01:10

Nie wzbo­gacisz się, wrzu­cając do skar­bonki mo­je serce... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 maja 2014, 08:46

Słowa tworzą nieu­chwytną iluzję, ges­ty rzeczy­wis­te obrazy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 maja 2014, 18:31

Nocą...

Płaczą two­je dłonie sprag­nione dotyku
prze­liczasz łzy tęskno­ty na palcach
i szu­kasz mnie w od­dechu liter

a wys­tar­czy ot­worzyć oczy... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 4 maja 2014, 20:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nieuczesne słowa

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 września 2014, 12:01.Rodia sko­men­to­wał tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]

20 września 2014, 11:34nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st deszcz liści

20 września 2014, 11:32nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st ***

20 września 2014, 11:30nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st Miłość jest śle­pa, ale [...]

20 września 2014, 11:22nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st Wszystko kiedyś prze­minie, i [...]

20 września 2014, 11:21Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]

20 września 2014, 10:58nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]

20 września 2014, 10:53krysta sko­men­to­wał tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]

20 września 2014, 10:51nieuczesne słowa do­dał no­wy tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]